การคำนวณหาขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

0918914636, 0948941619, 0625596363

การคำนวณหาขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

หน้าแรก สินค้าของเรา การคำนวณหาขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

การคำนวณหาขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

การนำเอาตะแกรงเหล็กไปใช้งานนั้น ต้องทราบขนาดของเหล็กเส้น ระยะห่างของเหล็กเส้น และขนาดกว้างยาวของตะแกรงเหล็ก โดยวิศกรผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้ ในขั้นตอนการก่อสร้างผู้รับเหมามีหน้าที่ต้องสร้างตามแบบที่กำหนด ปัจจุบันในงานคอนกรีตเสริมเหล็กนิยมใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชแทนเหล็กเส้นธรรมดา เพราะสามารถสั่งผลิตได้ตรงตามขนาด ไม่มีเศษเหล็กเหลือใช้ และตะแกรงเหล็กไสร์เมชยังช่วยลดเวลาการทำงานได้มาก ตะแกรงเหล็กไวร์เมชจึงเป็นทางเลือกที่ดีในหลายๆ ด้าน

การนำเอาตะแกรงเหล็กไวร์เมชมาใช้งานแทนเหล็กเส้น ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กเส้นขนาดเดียวกัน เพราะตะแกรงเหล็กไวร์เมชมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงแรงอัดได้ดีกว่า จึงสามารถลดขนาดของเหล็กเส้นลงได้ โดยใช้สูตรคำนวณพื้นที่หน้าตัด ดังนี้

สูตรการพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเส้น

AS = πD2 / 4S

AS พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเส้น
D ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น
S ระยะห่างของการวางเหล็กเส้น

ASx = AS x FS1 / FS2

ASx พื้นที่หน้าตัดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช
FS1 ค่าแรงดึงของเหล็กเส้น FS(Mild Steel)
FS2 ค่าแรงดึงของตะแกรงเหล็กไวร์เมช FS(Wire Mesh)

ตัวอย่างการคำนวณ
กำหนดเหล็กธรรมดา  D Ø   6.0 มม.   @   20 ซม.  ( SR  24 )
จาก    ASx     = AS x FS / FS2
AS       = πD2 / 4S
AS       = π × 6 x 6  /  4 × 0.20
AS       = 141.3 (ซม.2/ม.)
ASx     = (141.3 x 1200) / 2750
ASx      = 61.6 (ซม.2/ม.)
 
สรุป
สามารถใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด Ø   4.0 มม.   @   20 ซม.   แทนได้
( ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด Ø   4.0 มม.  @   20 ซม.  :  ASx  =  63  ซม.2/ม.)ตารางเปรียบเทียระหว่างเล็กเส้นกลมทั่วไป (SR24)  กับ ตะแกรงเหล็กไวร์เมชดาวน์โหลด ตารางเทียบขนาดเหล็กเส้นกับตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ระยะทาบของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

วิธีที่ 1
ต้องมีระยะทาบของตะแกรงเหล็กไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง +5 ซม. (สำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมได้)

วิธีที่ 2
ระยะทาบของตะแกรงเหล็กไม่น้อยกว่า 5 ซม. (สำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมได้)


เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นลวด

สัญลักษณ์ของเส้นลวดยืน และลวดขวาง CDR 4.0-6.0 (4.0-6.0 มม.) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง +/- 0.1 มม.

ติดต่อเรา

บริษัท เคเค ทรัพย์มงคล จำกัด
299/54 เบล็ส วิลล์ รามอินทราซ.พระยาสุเรนท์ 25 แขวงบางชันเขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

โทร. 0918914636, 0948941619, 0625596363

อีเมล : kksapmongkol@gmail.com

ไอดีไลน์ : kksapmongkol

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น

โบว์ชัวร์

 

Search