เรื่องน่ารู้

0918914636, 0948941619, 0625596363

เรื่องน่ารู้

หน้าแรก เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คืออะไร

คำว่า “ ไวร์เมช ” หรือ “wire mesh” คือชื่อเรียกเหล็กเส้นที่ถูกนำมาทำให้อยู่ในรูปของตะแกรงเหล็ก โดยวิธีการต่างๆ เช่น เชื่อมด้วยไฟฟ้า ถักหรือสานให้อยู่ในรูปของตะแกรง หรือตาข่าย รูปแบบการทำให้เป็นไวร์เมชหรือตะแกรงเหล็กจึงมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ประเภทของตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คือการนำลวดเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) ถูกนำมาทำให้อยู่ในรูปของตะแกรงเหล็ก โดยวิธีการต่างๆ เช่น เชื่อมด้วยไฟฟ้า ถักหรือสานให้อยู่ในรูปของตะแกรง หรือตาข่าย รูปแบบการทำให้เป็นไวร์เมชหรือตะแกรงเหล็กจึงมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน มีการจัดประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

การวัดขนาดตะแกรงเหล็กไวร์เมช

การสั่งซื้อหรือสั่งผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช จะต้องระบุรูปแบบและขนาด ดังนี้ ขนาดเหล็กเส้นหรือเส้นลวด วัดขนาด หน่วยเป็น มิลลิเมตร (มม) ขนาดกี่ มม การใช้งานโดยทั่วไป เส้นลวดจะมีขนาดตั้งแต่ 2.8 – 12 มม.

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมชแบบม้วน และไวร์เมชแบบแผง

ลักษณะของตะแกรงเหล็กไวร์เมช ถ้ามองตามลักษณะการขนส่งจะมีตะแกรงเหล็กไวร์เมช แบบม้วนและตะแกรงเหล็กไวร์เมชแบบแผง การขนส่งขึ้นอยู่กับขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่ใช้ ว่ามีขนาด ก x ย. เท่าไหร่ จึงจะเลือกแบบการขนส่งได้ เช่น ขนาด 3.00 x 6.00 ม. หรือ ความยาวเกิน 6 ม. ขึ้นไปต้องขนส่งโดยรถ 6 ล้อ 10 ล้อ ขนาด 2.00 x 25 ม. หรือ 2.50 x 50 ม. ขนส่งโดยรถกะบะได้

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ข้อดีของตะแกรงหล็กไวร์เมช

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช Wire Mesh มีกำลังคลาก (Yield Strength) สูงกว่าเหล็กเส้นธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปถึง 2 เท่า จึงทำให้ประหยัดวัสดุ ประกอบกับตะแกรงเหล็กไวร์เมชสามารถผลิตได้ตามต้องการ จึงไม่เสียเศษเหล็ก จึงทำให้ไม่มีการสูญเปล่า

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

สูตรการคำนวณหาขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช

การนำเอาตะแกรงเหล็กไปใช้งานนั้น ต้องทราบขนาดของเหล็กไวร์เมช ระยะห่างของช่องตาระหว่างเหล็ก และขนาดกว้างยาวของตะแกรงเหล็ก โดยวิศกรผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาจะเป็นผู้กำหนดขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่ใช้

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบระหว่างเหล็กเส้นกลมทั่วไป (SR24) กับ ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

การนำเอา ตะแกรงเหล็กไวร์เมช มาใช้งานแทนเหล็กเส้น ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กเส้นขนาดเดียวกัน เพราะตะแกรงเหล็กไวร์เมชมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงแรงอัดได้ดีกว่า จึงสามารถลดขนาดของเหล็กเส้นลงได้

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

สารยับยั้งการเกิดสนิมของเหล็กเสริม

การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งรอยแตกร้าว คราบน้ำสนิม การหลุดร่อนของคอนกรีต รวมไปถึงการพังทลายของโครงสร้าง ความเสียหายที่มักพบเนื่องจากสาเหตุการเกิดสนิมได้แก่ คราบน้ำสนิมบนผิวคอนกรีต รอยแตกร้าว

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชข้ออ้อย

ลักษณะของตะแกรงเหล็กไวร์เมช นอกจากจะใช้เหล็กเส้นกลมแล้ว ยังมีลักษณะที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ จึงใช้เหล็กข้ออ้อยในการทำตะแกรงเหล็ก ใด

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

10 ควรรู้เกี่ยวกับตะแกรงเหล็กไวร์เมช

การนำเอาตะแกรงเหล็กไวร์เมชไปใช้งาน เบื้องต้นควรทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของตะแกรงเหล็ไวร์เมช

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

เหล็กไวร์เมช เทพื้นราคา

เหล็กไวร์เมช เทพื้นราคา ถึงแม้ว่าเหล็กตะแกรงไวร์เมช จะได้รับความนิยมในการใช้งานเทพื้นคอนกรีต เนื่องจากใช้งานง่ายและสะดวกสบาย ประหยัด และรวดเร้วมนการทำงาน แต่ก็มีข้อที่ควรปฏิบัติและระมัดระวังในการใช้งานไวร์เมชอยู่ เรามาลองดูกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อควรระวังในการใช้ไวร์เมชเทพื้นคอนกรีต

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงไวร์เมช 9 มม ดีไหม เหมาะกับงานอะไร ?

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 9.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง ตะแกรง ไว ร์ เม ช 9 ม. ม. แผ่น

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช 3 มิล ราคา ตะแกรงสำเร็จรูป ไวร์เมช (Wire Mesh)

ตะแกรงสำเร็จรูป ไวร์เมช (Wire Mesh) ไวร์เมช 3 มิล ราคา

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช แบ่งขาย ตะแกรง ไวร์เมท ที่มีสต็อค พร้อมจำหน่าย

ไวร์เมช แบ่งขาย ตะแกรง ไวร์เมท ที่มีสต็อค พร้อมจำหน่าย

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด มากมายที่คุณเลือกได้ !!

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาด มากมายที่คุณเลือกและเป็นเจ้าของได้ !!

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช มอก.

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช มอก.

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช วัสดุคุณภาพเกรด A

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช วัสดุวัสดุคุณภาพเกรด A

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คืออะไร

ไวร์เมช ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คืออะไร

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

KK Sapmongkol โรงงานไวร์เมชคุณภาพมาตรฐาน มอก.

KK Sapmongkol โรงงานไวร์เมชคุณภาพมาตรฐาน มอก.

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

เหล็กไวร์เมช เทพื้นราคาประหยัด คุณภาพสูง

เหล็กไวร์เมช เทพื้นราคาประหยัด คุณภาพสูง

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช ไทวัสดุ

ไวร์เมช ไทวัสดุ

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

เหล็กไวร์เมช ไทวัสดุ

เหล็กไวร์เมช ไทวัสดุ

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ราคาไวร์เมช เทพื้น ราคา

ราคาไวร์เมช เทพื้น ราคา มาตรฐานสากล คุณภาพเหล็กแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่ายต้อง ไวร์เมช จาก kksapmongkol

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

เหล็กไวร์เมช คือ

เหล็กไวร์เมช คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร คุ้งค่าไหม

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

เหล็กไวร์เมช ขนาด

เหล็กไวร์เมช ขนาด

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงไวร์เมช 3 มม.

ตะแกรงไวร์เมช 3 มม.

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช 3 มิล ราคา

ไวร์เมช 3 มิล ราคา

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช 4 mm. @ 0.20 m. น้ำหนัก

ไวร์เมช 4 mm. @ 0.20 m. น้ำหนัก

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช 4 mm. @ 0.20 m น้ำหนัก ราคา

ไวร์เมช 4 mm. @ 0.20 m น้ำหนัก ราคา

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช 4 mm. @ 0.20 m น้ำหนัก ต่อตารางเมตร

ไวร์เมช 4 mm. @ 0.20 m น้ำหนัก ต่อตารางเมตร

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมชขนาด 4 mm. @ 0.20 m

ไวร์เมชขนาด 4 mm. @ 0.20 m

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช 6 mm. @ 0.20 m น้ำหนัก ราคา

ไวร์เมช 6 mm. @ 0.20 m น้ำหนัก ราคา

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมช แบ่งขาย

ไวร์เมช แบ่งขาย

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ไวร์เมชคืออะไร เทคนิคในการเลือกไวร์เมชใน

ไวร์เมชคืออะไร เทคนิคในการเลือกไวร์เมชใน ตะแกรงเหล็กกล้าที่เชื่อมติดกันเป็นตะแกรงเพื่อเสริมกำลังคอนกรีตให้ยึดเกาะติดกันสำหรับสิ่งก่อสร้างทอติดกันเป็นผืน มีขนาดเส้นลวดขนาดต่างๆตั้งแต่ 3 มม.- 12 มม. เช่น ลานจอดรถ สนามบิน ถนน พื้นบ้าน อาคาร โรงงานต่างๆ

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ตะแกรงไวร์เมช 3 มม

ตะแกรงไวร์เมช 3 มม มม. 25 x 25ซม. ขนาด 2.0 x 50 เมตร (ม้วน)

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ขนาดเหล็ก ไวร์เมช

ขนาดเหล็ก ไวร์เมช ตะแกรงเหล็กไวร์เมช WIRE MESH

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

6 ขั้นตอนการผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

6 ขั้นตอนการผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

อ่านต่อ...
เรื่องน่ารู้ ไวร์เมซ ตะแกรงเหล็กไวร์เมซ ลวดเสริมคอนกรีต ตะแกรงตัวหนอน ลวดถัก รั้วตาข่าย ปลอกเสา ปลอกคาน และอื่นๆ

ความเหมาะสมกับไวร์เมชแต่ละประเภท

ความเหมาะสมกับไวร์เมชแต่ละประเภท

อ่านต่อ...

ติดต่อเรา

บริษัท เคเค ทรัพย์มงคล จำกัด
299/54 เบล็ส วิลล์ รามอินทราซ.พระยาสุเรนท์ 25 แขวงบางชันเขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

โทร. 0918914636, 0948941619, 0625596363

อีเมล : kksapmongkol@gmail.com

ไอดีไลน์ : kksapmongkol

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น

โบว์ชัวร์

 

Search